Polityka prywatności i instrukcje dotyczące przetwarzania danych

Mamy nadzieję, że odwiedzisz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważna. Firma Rudolf Riester GmbH przestrzega zasad ochrony danych, w szczególności postanowień rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, jeśli dane są niezbędne do zawarcia umowy lub jeśli RODO lub inne prawo zezwala lub nakazuje przetwarzanie danych.

Dane osobowe to osobiste lub rzeczowe fakty odnośnie konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Dane te są objęte szczególną ochroną, dlatego też są one gromadzone w zakresie w jakim jest to technicznie konieczne.

Poniżej znajduje się nasza polityka prywatności, w której wyjaśniamy (w szczególności w nr 3) jakie informacje zbieramy podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.


1. Dane kontaktowe, właściwe organy władzy i inspektor ochrony danych
1.1 Właściwe organy władzy
Rudolf Riester GmbH
Bruckstrasse 31
DE-72417 Jungingen
E-mail:  info@riester.de
T
el.: (+49) +74 77-92 70-0
Faks: (+49) +74 77-92 70-70

1.2 Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod wyżej wymienionym adresem lub pod adresem e-mail: datenschutz@riester.de

2. Cele przetwarzania danych
2.1 Zgoda (art. 6 ust. 1a, RODO), cofnięcie zgody
Przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów (np. wysyłanie naszego newslettera e-mailem po kliknięciu wysłanego przez nas linku potwierdzającego, przekazywanie danych stronom trzecim i analizowanie danych w celach marketingowych następuje tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w każdej chwili. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody dotyczy tylko przyszłych wizyt na stronie.

2.2 Zobowiązania umowne lub przedumowne (art. 6 ust. 1b, RODO)
Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy, której użytkownik jest stroną umawiającą się lub do wykonania działań przedumownych, których podstawą jest wniosek użytkownika, np. składany za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej. Celem przetwarzania danych jest konkretna umowa (np. zakup, dostawa, umowa o pracę) i może obejmować, między innymi, oceny, porady i realizację innych działań. Składając podanie o pracę, dostarczane przez potencjalnego pracownika dane (np. list motywacyjny, CV, certyfikaty), których potrzebujemy, aby podjąć decyzję o zatrudnieniu w naszej firmie, są przetwarzane w działach biorących udział w procesie rozpatrywania podań (np. dział kadr, kierownik działu).  Przetwarzamy dane osobowe pracowników do celów związanych z zatrudnieniem, jeżeli jest to konieczne w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy lub po nawiązaniu stosunku pracy celem jego realizacji lub rozwiązania, bądź też w celu egzekwowania praw i obowiązków wynikających z ustawy.

2.3 Wymogi prawne (art. 6 ust. 1b, RODO)
Ze względu na obowiązek prawny przetwarzanie danych odbywa się np. w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy, wypełniania obowiązków w zakresie kontroli podatkowej i sprawozdawczości oraz przekazywania informacji organom władzy.

2.4 Równowaga interesów (art. 6 ust. 1b, RODO)
Ponadto przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów tej firmy lub stron trzecich, w określonych celach po uprzednim zrównoważeniu interesów, np. celem zabezpieczenia prawa do siedziby, ochrony roszczeń prawnych, dochodzenia w sprawie przestępstw, ustalenia ryzyka niewykonania zobowiązania, zoptymalizowanego rozwoju produktu, zoptymalizowanego podejścia do klienta w celach reklamowych, takiego jak kontakt telefoniczny do innych firm, doręczanie pocztą informacji promocyjnych (np. zaproszeń na ceremonie i wydarzenia, prezentacji nowych produktów i usług), zoptymalizowanego planowania wymagań lub zapewnienia bezpieczeństwa danych.

3. Dalsze przetwarzanie danych w kontekście korzystania z witryny
3.1 Formularz kontaktowy
Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań otrzymanych poprzez ów formularz. Zebrane dane zostaną usunięte po przetworzeniu wniosku.

3.2 Prośba o informacje na temat wybranych produktów
Użytkownik ma możliwość wyboru określonych produktów na naszej stronie internetowej. Użytkownik może umieścić wybrane produkty w koszyku na stronie. Jeśli użytkownik kliknie na koszyk, może przesłać nam zapytanie dotyczące wybranych produktów za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Potrzebujemy do tego adresu e-mail użytkownika.  Dalsze dane osobowe można podać dobrowolnie; przetwarzanie tych danych odbywa się za zgodą użytkownika.   Dane zebrane w związku z prośbą o informacje zostaną usunięte po przetworzeniu zapytania.  Ponadto wybrane produkty zostaną zapisane na dysku twardym użytkownika za pomocą pliku cookie na czas wizyty na naszej stronie internetowej. Po zamknięciu okna przeglądarki plik cookie jest automatycznie usuwany (sesyjne pliki cookie). Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w punkcie 3.4.

3.3 Logowanie zarejestrowanych użytkowników
Po rejestracji za pomocą formularza logowania, oferujemy klientom korzystanie z obszaru wewnętrznego. Zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać różne dokumenty w obszarze wewnętrznym. Dane gromadzone w celu ukończenia rejestracji i korzystania z obszaru wewnętrznego oraz dane powstałe w związku z korzystaniem z tego obszaru wykorzystujemy wyłącznie celem pobierania dokumentów wewnętrznych.

3.4 Treści zewnętrzne / przetwarzanie danych poza UE
Na naszych stronach internetowych używamy JavaScript, takiego jak Google Maps, od zewnętrznych dostawców, takich jak Google Inc. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać dane osobowe dotyczące wizyty użytkownika na naszej stronie. Można temu zapobiec, używając blokera JavaScript, takiego jak wtyczka „NoScript” do przeglądarki (www.noscript.net) lub wyłączając JavaScript w przeglądarce. Może to doprowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na odwiedzanych stronach.

3.5 Pliki cookie
Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Owe „pliki cookie” to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na komputerze użytkownika. Proces wypełniania pliku cookie jest również nazywany „ustawianiem pliku cookie”. Można ustawić swoją przeglądarkę zgodnie z własnymi życzeniami, aby dostawać informacje o ustawieniach plików cookie, decydować o akceptacji każdego przypadku z osobna, zaakceptować lub wykluczyć pliki cookie domyślnie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. w celu rozpoznania, czy komputer był kiedykolwiek połączony z daną stroną internetową (trwałe pliki cookie) lub zapisania ostatnio przeglądanych ofert (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia z korzystania ze strony. Większość plików cookie jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają rozpoznanie komputera podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Sposób, w jaki używamy plików cookie, nie powoduje żadnych niedogodności ani zagrożeń. Aby skorzystać z naszych udogodnień, zachęcamy do akceptowania plików cookie na naszej stronie internetowej.

3.6 Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. (zwanej dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze, aby umożliwić analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google zapewnia, że w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej strony, Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu dla operatora strony. Google zapewnia, że adres IP udostępniony przez Google Analytics w przeglądarce nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z funkcji tej strony może być ograniczone. Użytkownik może również zapobiec zapisywaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych. Należy pobrać poniższy link  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  i zainstalować dostępny dodatek do przeglądarki.

Więcej informacji można uzyskać na stronie  https://policies.google.com/privacy?hl=de  (ogólne informacje na temat Google Analytics i prywatności).

Należy pamiętać, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod gat._anonymizeIp(), aby zagwarantować anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP).

3.7 Anonimowe lub pseudonimowe możliwości korzystania ze strony
Użytkownik zawsze może odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Dane spseudonimizowane dotyczące korzystania ze strony nie są łączone z danymi osoby powiązanej z pseudonimem. Nie tworzy się profili pseudonimowego korzystania ze strony.

4. Kategorie odbiorców

Aby osiągnąć zamierzone cele, w naszej firmie istnieje międzywydziałowy dostęp do wymaganych danych. Oprócz tego, w związku z równowagą interesów, wymiana danych między stronami może odbywać się w ramach Grupy Halma, do której należymy. Aktualne podsumowanie oddziałów można znaleźć tutaj: www.riester.de/de/kontakt/  Podmioty biorące udział w przetwarzaniu kontraktu również mogą otrzymywać dane do konkretnych celów, np. w związku z usługami IT, niszczeniem dokumentów i marketingiem. Innymi odbiorcami danych osobowych mogą być również np. władze publiczne, instytucje kredytowe i finansowe, prawnicy i księgowi lub biura kredytowe.

5. Przesyłanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych
Przesyłanie danych do państw trzecich odbywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. w celu realizacji umowy lub zgodnie z prawem, gdy użytkownik udzieli nam zgody, bądź też w kontekście grupowego przesyłania danych po zrównoważeniu interesów. Ponadto, w ramach konserwacji komponentów informatycznych, może się zdarzyć w rzadkich przypadkach, że dostawca usług IT z państwa trzeciego (np. (np. ze Stanów Zjednoczonych) uzyska dostęp do danych osobowych. W przeciwnym razie nie dojdzie do przekazania danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

6. Czas przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane u nas na czas trwania stosunku umownego; ponadto ustawowe okresy przedawnienia na ogół trwają trzy lata. Po zakończeniu procesu selekcji podań usuniemy dane w ciągu 3 miesięcy, chyba że dana osoba zostanie zatrudniona przez naszą firmę. Istnieją różne wymagania dotyczące przechowywania i dokumentacji, np. te zawarte w Kodeksie Handlowym (HGB) i Kodeksie Podatkowym (AO), które mogą obowiązywać do dziesięciu lat.

7. Prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych, prawo do odwołania
Użytkownik ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do poprawienia danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do anulowania zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO i prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO).

8. Obowiązek dostarczenia danych
Wystarczy podać dane osobowe niezbędne do utworzenia, realizacji i rozwiązania umowy lub te wymagane przez prawo. Jeśli nie otrzymamy niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować pożądanych relacji biznesowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
Z zasady nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji celem uzasadnienia i zawierania relacji biznesowych. Jeśli zastosujemy te procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy o tym pracownika, jeżeli będzie to wymagane przez prawo.

10. Profilowanie
Czasami przetwarzamy dane użytkownika automatycznie, aby ocenić pewne aspekty osobiste (profilowanie), np. celem ukierunkowanego podejścia do klienta, stworzenia reklamy opartej na potrzebach, w tym przeprowadzenia badania rynku i opinii, a także celem przyznania punktacji lub oceny. Na ocenę mogą mieć wpływ np. dane dotyczące zachowań płatniczych (np. rozliczanie sprzedaży, salda), a także kryteria, takie jak przynależność do branży i doświadczenie z poprzednich relacji biznesowych.

11. Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, np.: podstawowe dane osobowe, podstawowe dane umowy, dane dotyczące realizacji i zakończenia umowy, dane zamówienia, dane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane dotyczące zdolności kredytowej, dane z punktacji/oceny, dane dotyczące reklamy i sprzedaży, dane dotyczące korzystania z naszej oferty telemediów (np. czas wizyty na naszych stronach internetowych), a także inne dane porównywalne do wymienionych kategorii.

12. Źródła danych
Przetwarzamy dane, które otrzymujemy w ramach naszych relacji biznesowych, a także dane przekazane nam zgodnie z prawem przez inne strony trzecie. Gromadzimy dane również z publicznie dostępnych źródeł (np. z katalogów handlowych i katalogów dłużników, rejestrów handlowych, prasy).

 

 

Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Prawo sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji użytkownika, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1e, RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 (1f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o równowagę interesów); dotyczy to profilowania na podstawie tego przepisu. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad jego interesami, prawami i wolnościami lub służą w celu dochodzenia, realizacji lub bronienia roszczeń prawnych. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu dystrybucji materiałów reklamowych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do owych celów reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z owymi materiałami reklamowymi. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w tych celach.

Sprzeciw można złożyć w dowolnej formie i jeśli to możliwe, powinien być skierowany do:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
DE-72417 Jungingen
E-mail: info@riester.de
Faks: (+49) +74 77-92 70-70