Polityka prywatności

Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas kwestią niezwykle ważną. Dane osobowe to konkretne osobiste lub rzeczywiste informacje dotyczące konkretnej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Te informacje to między innymi prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia.


Ponieważ dane te podlegają szczególnej ochronie, gromadzimy je jedynie w zakresie niezbędnym ze względów technicznych. Zgodnie z naszym zobowiązaniem poniżej wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy podczas wizyty użytkownika na naszej stronie i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Nasza polityka ochrony prywatności jest zgodna z zapisami niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) oraz niemieckiej Ustawy o telemediach (Telemediengesetz – TMG). Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu rozpatrywania zapytań oraz przetwarzania zamówień lub umów. Dane osobowe użytkownika mogą zostać także wykorzystane w innym celu – np. do rozpatrzenia zapytań przesłanych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego – jedynie w przypadku uprzedniego, wyraźnego wyrażenia przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie w danym celu.

Dysponentem pliku danych w świetle art. 13 (1) ustawy TMG jest:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen Niemcy

Pseudonimizacja użytkownika
Użytkownik może odwiedzać nasze strony bez udostępniania nam danych osobowych. Pseudonimizowane dane dotyczące użytkowania nie są łączone z danymi dotyczącymi osoby noszącej dany pseudonim. Nie kompilujemy profili użytkowania pseudonimów.

Analiza statystyczna odwiedzin
Przy każdym otwarciu strony lub poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: adres IP; adres strony, z której otwarto plik; nazwę tego pliku; datę i czas otwarcia; ilość przesłanych danych i informacje o powodzeniu otwarcia (dziennik internetowy). Wykorzystujemy te dane – wyłącznie w formacie anonimowym – do nieustannego doskonalenia naszej strony oraz do celów statystycznych.

Funkcje specjalne strony
Nasza strona oferuje użytkownikom różne funkcje, których użycie umożliwia nam gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz kontaktowy
Dane podane w naszym formularzu kontaktowym są wykorzystywane jedynie do przetwarzania zapytań wysłanych za pośrednictwem tego formularza. Zebrane dane są usuwane sześć miesięcy po przetworzeniu zapytania.

Login dystrybutora
Przy użyciu nazwy użytkownika (wybranego adresu e-mail) oraz hasła otrzymanego od nas, ważnego tylko w połączniu z tym adresem e-mail, wybrani partnerzy biznesowi mogą przejść do wewnętrznego obszaru, w którym mają dostęp do dodatkowych informacji oraz biblioteki plików do pobrania (np. cenników, powiększonych rysunków technicznych, zdjęć produktów itd.).

Udostępnianie danych
Dane (np. imię i nazwisko oraz adres) udostępniamy jedynie w zakresie wymaganym do wywiązywania się z naszych zobowiązań umownych oraz w celu zagwarantowania bezproblemowej realizacji umów przez strony trzecie, szczególnie w przypadku przetwarzania zamkniętego kontraktu, lub gdy przechowywanie lub udostępnianie danych jest wymagane prawnie.
Gdy użytkownik udostępnia nam dane, zostaną one wykorzystane jedynie we wskazanym celu, na który użytkownik wyraził zgodę przed podaniem tych danych. Dane osobowe użytkowników przechowujemy jedynie tak długo, jak długo jest to niezbędne do wskazanego celu lub wymagane prawem.
Nie udostępniamy danych stronom trzecim z wyjątkiem opisanych celów.

Google Analytics
Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analityczną świadczoną przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie – są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę sposobu wykorzystania strony przez użytkownika. Wygenerowane informacje dotyczące sposobu wykorzystania strony przez użytkownika i zapisane w pliku cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA. Jeśli jednak włączono anonimizację IP na tej stronie, Google skróci adres IP w państwie członkowskim UE lub w innym kraju, który podpisał umowę w zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w rzadkich przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony tam na miejscu. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej strony do analizy sposobu jej wykorzystania i w tym celu skompiluje raporty na temat aktywności na stronie oraz wykona inne usługi na rzecz operatora strony powiązane z użytkowaniem tej strony oraz internetu. Google zapewnia, że adres IP wysyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień zablokować możliwość przechowywania plików cookie na swoim komputerze, jednak ostrzegamy, że w takim przypadku pewne funkcje tej strony mogą stać się niedostępne.

Użytkownik może także uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych w pliku cookie powiązanych ze sposobem wykorzystania tej strony (w tym swojego adresu IP). W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na następującej stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i prywatności danych).

Informujemy, że kod Google Analytics na tej stronie rozszerzono o polecenie gat._anonymizeIp();, które gwarantuje anonimizację adresu IP (tzw. maskowanie IP).

Treści zewnętrzne / przetwarzanie danych poza UE
Na naszej stronie wykorzystujemy aktywne skrypty Java dostawców zewnętrznych. Otwarcie naszej strony przez użytkownika może spowodować wysłanie danych osobowych dotyczących odwiedzin do tych dostawców zewnętrznych. Aby zapobiec temu, należy zainstalować wtyczkę do przeglądarki blokującą skrypty Java, np. „NoScript” (www.noscript.net), lub dezaktywować obsługę skryptów Java w przeglądarce. To może wpłynąć na funkcjonalność odwiedzanych stron internetowych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych, komunikacja przez e-mail
Stosujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki, aby dane użytkowników były niedostępne dla stron trzecich. Nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa komunikacji za pośrednictwem e-maila, dlatego też zalecamy, aby przez e-mail wysyłać jedynie informacje, które nie wymagają poufności.

Pytania w sprawie prywatności danych – osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna za prywatność danych jest dostępna pod adresem: info@riester.de.

Wycofanie zgody – informacje o danych i żądanie zmian
Zgodnie z niemiecką Federalną Ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma pełne prawo wglądu w przechowywane dane oraz prawo do modyfikacji, zablokowania lub usunięcia tych danych. Dane użytkownika mogą zostać usunięte, o ile nie jest to zabronione prawem. Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać pozwolenie na wykorzystywanie swoich danych osobowych. Użytkownik może w dowolnej chwili przesłać pytania dotyczące przechowywanych danych lub prośby o ich usunięcie bądź modyfikację, jak również wszelkie sugestie, na adres:

Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen Niemcy
E-mail: info@riester.de
Faks: (+49) +74 77-92 70-70